ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 แจ้งต่ออายุบัตรประจำตัว อปพร. เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
2290
23 ก.พ. 2554
242 ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยทางถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
354
23 ก.พ. 2554
243 เทศบาลตำบลจันดี จัดโครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
400
22 ก.พ. 2554
244 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะคู่ - บ่าวสาว กับกิจกรรม “ วิวาห์ในม่านเมฆ ” ดาวน์โหลดเอกสาร
392
08 ก.พ. 2554
245 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชน กับกิจกรรมนั่งม้าเหล็ก กอดเมืองลิกอร์ “แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครฯ อุ่นใจได้บุญ” ดาวน์โหลดเอกสาร
399
08 ก.พ. 2554
246 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
27 ธ.ค. 2553
247 ขอเชิญร่วมกิจกรรมต้อนรับศักราชใหม่ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
14 ธ.ค. 2553
248 เทศบาลตำบลจันดีออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
14 ธ.ค. 2553
249 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
07 ธ.ค. 2553
250 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
03 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36