ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
10 พ.ย. 2553
242 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี หยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
02 พ.ย. 2553
243 8 - 9 พ.ย.53 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
349
01 พ.ย. 2553
244 การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
01 พ.ย. 2553
245 การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
01 พ.ย. 2553
246 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน ขอเชิญเที่ยวงาน “สานต่อ เที่ยวตลาดน้ำจันดี” ดาวน์โหลดเอกสาร
376
28 ต.ค. 2553
247 22 ตุลาคม 2553 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “ สานต่อ เที่ยวตลาดน้ำเทศบาลตำบลจันดี ” ดาวน์โหลดเอกสาร
420
18 ต.ค. 2553
248 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
18 ต.ค. 2553
249 การรับการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
374
13 ก.ย. 2553
250 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ร่วมลงชื่อสนับสนุนการขอพระราชทานนามถนนสายสามแยกบ้านตาล – บรรจบถนนเอเชีย 41 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
13 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35