ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 เทศบาลตำบลจันดี จัดโครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
398
22 ก.พ. 2554
232 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะคู่ - บ่าวสาว กับกิจกรรม “ วิวาห์ในม่านเมฆ ” ดาวน์โหลดเอกสาร
390
08 ก.พ. 2554
233 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชน กับกิจกรรมนั่งม้าเหล็ก กอดเมืองลิกอร์ “แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครฯ อุ่นใจได้บุญ” ดาวน์โหลดเอกสาร
397
08 ก.พ. 2554
234 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
27 ธ.ค. 2553
235 ขอเชิญร่วมกิจกรรมต้อนรับศักราชใหม่ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
14 ธ.ค. 2553
236 เทศบาลตำบลจันดีออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
14 ธ.ค. 2553
237 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
07 ธ.ค. 2553
238 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
03 ธ.ค. 2553
239 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
29 พ.ย. 2553
240 สรุปผลการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดกระทง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
23 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35