ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
14 พ.ย. 2555
232 ขอเชิญพสกนิกรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ 5 ธันวามหาราช” ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
14 พ.ย. 2555
233 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
25 ต.ค. 2555
234 มูลนิธิจันดีการศึกษา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
323
18 ต.ค. 2555
235 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
12 ต.ค. 2555
236 ขอเชิญผู้สนใจเรียนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพฟรี ดาวน์โหลดเอกสาร
470
10 ต.ค. 2555
237 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
09 ต.ค. 2555
238 มูลนิธิจันดีการศึกษา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
310
08 ต.ค. 2555
239 เทศบาลตำบลจันดี ได้รับ รางวัล อปท. ดีเด่น ด้านป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
08 ต.ค. 2555
240 ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิก ชมรมกีฬาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
425
03 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43