ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 เทศบาลตำบลจันดี ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
25 มี.ค. 2556
222 แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง การจอดรถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
24 มี.ค. 2556
223 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
19 มี.ค. 2556
224 ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
19 มี.ค. 2556
225 หยุดทดลองขบวนรถด่วน กรุงเทพฯ – ตรัง – กรุงเทพฯ ณ สถานีรถไฟคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
480
13 ก.พ. 2556
226 ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
07 ก.พ. 2556
227 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตรุษจีนจันดี ประจำปี 2556 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณลานตลาดเปิดท้ายวันจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
474
07 ก.พ. 2556
228 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
06 ก.พ. 2556
229 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
02 ม.ค. 2556
230 ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
408
20 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43