ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 การจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
27 ต.ค. 2554
222 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
13 ต.ค. 2554
223 ศูนย์ประสานงานรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
474
13 ต.ค. 2554
224 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
511
06 ต.ค. 2554
225 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
23 ก.ย. 2554
226 การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
285
16 ก.ย. 2554
227 โครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทย ที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
384
12 ก.ย. 2554
228 ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล “ จันดีคัพ ” ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
02 ก.ย. 2554
229 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
02 ก.ย. 2554
230 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดาวน์โหลดเอกสาร
325
19 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36