ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ศูนย์ประสานงานรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
471
13 ต.ค. 2554
212 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
508
06 ต.ค. 2554
213 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
23 ก.ย. 2554
214 การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
282
16 ก.ย. 2554
215 โครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทย ที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
380
12 ก.ย. 2554
216 ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล “ จันดีคัพ ” ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
02 ก.ย. 2554
217 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
02 ก.ย. 2554
218 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดาวน์โหลดเอกสาร
322
19 ส.ค. 2554
219 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
27 ก.ค. 2554
220 ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
27 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35