ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ขอเชิญพสกนิกรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ 5 ธันวามหาราช” ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
21 พ.ย. 2554
212 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
19 พ.ย. 2554
213 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
18 พ.ย. 2554
214 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
11 พ.ย. 2554
215 สรุปผลการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
11 พ.ย. 2554
216 โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
03 พ.ย. 2554
217 โครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัมร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
03 พ.ย. 2554
218 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
03 พ.ย. 2554
219 สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
27 ต.ค. 2554
220 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด ศูนย์ประสานงานรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
297
27 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36