ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีฉลองทรายชุมชนปากมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
299
09 เม.ย. 2556
202 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
02 เม.ย. 2556
203 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
25 มี.ค. 2556
204 ขอเชิญร่วมโครงการ “ร่วมใจรีไซเคิล เพื่อจันดีเมืองน่าอยู่” ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
25 มี.ค. 2556
205 เทศบาลตำบลจันดี ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
25 มี.ค. 2556
206 แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง การจอดรถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
24 มี.ค. 2556
207 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
19 มี.ค. 2556
208 ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
19 มี.ค. 2556
209 หยุดทดลองขบวนรถด่วน กรุงเทพฯ – ตรัง – กรุงเทพฯ ณ สถานีรถไฟคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
477
13 ก.พ. 2556
210 ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
07 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41