ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
407
15 มี.ค. 2555
202 กองช่างเทศบาลตำบลจันดี สรุป 3 โครงการใหญ่ ที่กำลังดำเนินการในปีงบประมาณ พศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
26 ม.ค. 2555
203 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตรุษจีนจันดี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
17 ม.ค. 2555
204 ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเซปักตะกร้อ ในงานประเพณีตรุษจีนจันดี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
11 ม.ค. 2555
205 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
11 ม.ค. 2555
206 เรื่อง : ตารางแผนการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
278
09 ม.ค. 2555
207 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
04 ม.ค. 2555
208 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
04 ม.ค. 2555
209 สรุปผลรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
04 ม.ค. 2555
210 โครงการปลูกป่าถวายพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
336
21 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36