ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตรุษจีนจันดี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
17 ม.ค. 2555
192 ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเซปักตะกร้อ ในงานประเพณีตรุษจีนจันดี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
11 ม.ค. 2555
193 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
11 ม.ค. 2555
194 เรื่อง : ตารางแผนการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
275
09 ม.ค. 2555
195 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
04 ม.ค. 2555
196 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
04 ม.ค. 2555
197 สรุปผลรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
04 ม.ค. 2555
198 โครงการปลูกป่าถวายพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
333
21 พ.ย. 2554
199 ขอเชิญพสกนิกรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ 5 ธันวามหาราช” ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
21 พ.ย. 2554
200 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
19 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35