ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ต.ค. 2563
192 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลจันดี) จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
146
29 ก.ย. 2563
193 ร่วมพิธีเปิดตลาดช่องป่า ในวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ณ ตลาดช่องป่า(ข้างคิวรถ บขส.ช่องป่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 ก.ย. 2563
194 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ก.ย. 2563
195 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 ก.ย. 2563
196 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
11 ก.ย. 2563
197 การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 ก.ย. 2563
198 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
141
09 ก.ย. 2563
199 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
03 ก.ย. 2563
200 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง 33/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
03 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63