ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 ก.ค. 2562
12 การฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 มิ.ย. 2562
13 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 มิ.ย. 2562
14 เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 มิ.ย. 2562
15 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเพื่อจันดีเมืองน่าอยู่ สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 พ.ค. 2562
16 ขอเชิญประชาชนที่เคยมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลจันดีตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 พ.ค. 2562
17 ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลจันดีที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 พ.ค. 2562
18 คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 พ.ค. 2562
19 ขอความร่วมมือประชาชนให้งดการเผาทุกชนิดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลจันดี
13
18 เม.ย. 2562
20 ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 21-3-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35