ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ธ.ค. 2562
12 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ธ.ค. 2562
13 การใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ธ.ค. 2562
14 ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนนบริเวณสี่แยกไฟแดง (แยกไทยพัฒนาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 พ.ย. 2562
15 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ต.ค. 2562
16 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 ต.ค. 2562
17 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 ต.ค. 2562
18 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 ต.ค. 2562
19 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 ต.ค. 2562
20 การกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36