ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ตารางแผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
164
27 ธ.ค. 2556
182 การแจ้งลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยเพื่อขอชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
260
29 พ.ย. 2556
183 การเปิดโครงการศูนย์¬บริการสาธารณสุข ใกล้บ้านใกล้ใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
29 พ.ย. 2556
184 ขอเชิญพสกนิกรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ 5 ธันวามหาราช” ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
22 พ.ย. 2556
185 งดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
12 พ.ย. 2556
186 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับรอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 พ.ย. 2556
187 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
15 ต.ค. 2556
188 การพ่นเคมีชนิดฝอยละเอียดเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
218
14 ต.ค. 2556
189 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
11 ต.ค. 2556
190 ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
07 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41