ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
25 ต.ค. 2555
162 มูลนิธิจันดีการศึกษา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
307
18 ต.ค. 2555
163 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
12 ต.ค. 2555
164 ขอเชิญผู้สนใจเรียนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพฟรี ดาวน์โหลดเอกสาร
451
10 ต.ค. 2555
165 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
09 ต.ค. 2555
166 มูลนิธิจันดีการศึกษา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
296
08 ต.ค. 2555
167 เทศบาลตำบลจันดี ได้รับ รางวัล อปท. ดีเด่น ด้านป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
08 ต.ค. 2555
168 ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิก ชมรมกีฬาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
411
03 ต.ค. 2555
169 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
03 ต.ค. 2555
170 การขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
372
03 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36