ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
299
24 มิ.ย. 2556
142 ขอเชิญชวนร่วมโครงการ “เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน” ดาวน์โหลดเอกสาร
266
23 พ.ค. 2556
143 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาชุมชน “ จันดีเกมส์” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
30 เม.ย. 2556
144 มาตรการ 5 ป 1 ข ใส่ใจปฏิบัติ ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
312
30 เม.ย. 2556
145 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีฉลองทรายชุมชนปากมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
286
09 เม.ย. 2556
146 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
02 เม.ย. 2556
147 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
25 มี.ค. 2556
148 ขอเชิญร่วมโครงการ “ร่วมใจรีไซเคิล เพื่อจันดีเมืองน่าอยู่” ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
25 มี.ค. 2556
149 เทศบาลตำบลจันดี ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
25 มี.ค. 2556
150 แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง การจอดรถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
24 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36