ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาชุมชน “ จันดีเกมส์” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
30 เม.ย. 2556
132 มาตรการ 5 ป 1 ข ใส่ใจปฏิบัติ ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
309
30 เม.ย. 2556
133 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีฉลองทรายชุมชนปากมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
283
09 เม.ย. 2556
134 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
02 เม.ย. 2556
135 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
25 มี.ค. 2556
136 ขอเชิญร่วมโครงการ “ร่วมใจรีไซเคิล เพื่อจันดีเมืองน่าอยู่” ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
25 มี.ค. 2556
137 เทศบาลตำบลจันดี ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
25 มี.ค. 2556
138 แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง การจอดรถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
24 มี.ค. 2556
139 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
19 มี.ค. 2556
140 ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
19 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35