ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 ม.ค. 2562
122 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำลบลจันดี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 ธ.ค. 2561
123 รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 ธ.ค. 2561
124 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 ธ.ค. 2561
125 คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
14 ธ.ค. 2561
126 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
33
26 พ.ย. 2561
127 ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 พ.ย. 2561
128 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 พ.ย. 2561
129 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญชวนให้เข้าเสนอราคาเช่าห้องน้ำตลาดช่องป่า ห้องน้ำตลาดสด และห้องน้ำซอยรามา ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 พ.ย. 2561
130 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44