ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทศกาลตรุษจีนจันดี เที่ยวตลาด 100 ปี ชมบารมีพ่อท่านคล้าย ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
15 ม.ค. 2557
122 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการเข้าดำเนินกิจกรรมประจำซุ้มในงาน เทศกาลตรุษจีนจันดี เที่ยวตลาด 100 ปี ชมบารมีพ่อท่านคล้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
233
15 ม.ค. 2557
123 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
08 ม.ค. 2557
124 ปฏิทินการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 ม.ค. 2557
125 ตารางแผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
153
27 ธ.ค. 2556
126 การแจ้งลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยเพื่อขอชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
29 พ.ย. 2556
127 การเปิดโครงการศูนย์¬บริการสาธารณสุข ใกล้บ้านใกล้ใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
29 พ.ย. 2556
128 ขอเชิญพสกนิกรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ 5 ธันวามหาราช” ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
22 พ.ย. 2556
129 งดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
12 พ.ย. 2556
130 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับรอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36