ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
11 ต.ค. 2556
122 ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
07 ต.ค. 2556
123 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
08 ส.ค. 2556
124 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อ เพื่อเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
411
18 ก.ค. 2556
125 ขอเชิญชวนร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
381
17 ก.ค. 2556
126 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
12 ก.ค. 2556
127 ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย แจ้งขึ้นทะเบียน เพื่อขอชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
401
04 ก.ค. 2556
128 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
382
03 ก.ค. 2556
129 เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
295
24 มิ.ย. 2556
130 ขอเชิญชวนร่วมโครงการ “เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน” ดาวน์โหลดเอกสาร
263
23 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35