ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ธ.ค. 2561
112 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 ธ.ค. 2561
113 คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 ธ.ค. 2561
114 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
32
26 พ.ย. 2561
115 ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 พ.ย. 2561
116 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 พ.ย. 2561
117 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญชวนให้เข้าเสนอราคาเช่าห้องน้ำตลาดช่องป่า ห้องน้ำตลาดสด และห้องน้ำซอยรามา ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 พ.ย. 2561
118 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 พ.ย. 2561
119 โครงการรักษาฟันฟรีอำเภอฉวาง 21-11-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 พ.ย. 2561
120 ประชาสัมพันธ์แจ้งเพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น คำร้อง หรือ คำแนะนำ และข่าวประสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางไลน์โดย @ ไลน์กลุ่ม ได้ที่เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43