ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญชวนให้เข้าเสนอราคาเช่าห้องน้ำตลาดช่องป่า ห้องน้ำตลาดสด และห้องน้ำซอยรามา ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 พ.ย. 2561
102 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 พ.ย. 2561
103 โครงการรักษาฟันฟรีอำเภอฉวาง 21-11-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 พ.ย. 2561
104 ประชาสัมพันธ์แจ้งเพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น คำร้อง หรือ คำแนะนำ และข่าวประสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางไลน์โดย @ ไลน์กลุ่ม ได้ที่เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 พ.ย. 2561
105 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต "จันดีก้าวไกลไร้ทุจริตเป็นภารกิจของเราทุกคน" ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 พ.ย. 2561
106 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 พ.ย. 2561
107 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง กำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ต.ค. 2561
108 การให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ส.ค. 2561
109 ขอความร่วมมือ งดเผาในที่โล่ง งดเผาขยะ / เศษใบไม้ / กิ่งใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
12 มิ.ย. 2561
110 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมประหยัดน้ำ เพื่อลดอัตราการใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41