ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ต.ค. 2562
102 การกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ก.ย. 2562
103 ขอเชิญผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ส.ค. 2562
104 ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ส.ค. 2562
105 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ก.ค. 2562
106 การฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 มิ.ย. 2562
107 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 มิ.ย. 2562
108 เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 มิ.ย. 2562
109 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเพื่อจันดีเมืองน่าอยู่ สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 พ.ค. 2562
110 ขอเชิญประชาชนที่เคยมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลจันดีตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44