ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ขอเชิญผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ส.ค. 2562
92 ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ส.ค. 2562
93 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ก.ค. 2562
94 การฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 มิ.ย. 2562
95 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 มิ.ย. 2562
96 เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 มิ.ย. 2562
97 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเพื่อจันดีเมืองน่าอยู่ สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 พ.ค. 2562
98 ขอเชิญประชาชนที่เคยมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลจันดีตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 พ.ค. 2562
99 ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลจันดีที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 พ.ค. 2562
100 คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43