ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ต.ค. 2562
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ต.ค. 2562
3 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ต.ค. 2562
4 การกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 ก.ย. 2562
5 ขอเชิญผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 ส.ค. 2562
6 ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ส.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 ก.ค. 2562
8 การฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 มิ.ย. 2562
9 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 มิ.ย. 2562
10 เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34