ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลจันดี ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เชิญเข้าร่วมตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.ณ หน้าศาลาประชาคมจันดี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 110 คน