ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายละเอียด : ขอเชิญสมาชิกธนาคารวัสดุรีไซเคิล และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลประจำเดือนมีนาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน