ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลจันดี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน รับบริการการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558ทั้ง 12 ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 164 คน