ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลจันดี
  รายละเอียด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันดี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามแผนการฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน