ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
  รายละเอียด : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลจันดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจีน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่มีอายุ 20 – 50 ปี ทุกท่าน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน