ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี
  รายละเอียด : ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 320 คน