ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมรางวี สายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.จันดี
  รายละเอียด : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมรางวี สายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.จันดี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 321 คน