ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ถนนหลังบ่อนวัวบรรจบถนนจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2
  รายละเอียด : ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ถนนหลังบ่อนวัวบรรจบถนนจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 414 คน