ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 / 2565
  รายละเอียด :

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


1. ธ.ก.ส. พร้อมเติม 10,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง เกษตรกรผ่านสินเชื่อสู้ภัย COVID - 19


มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์


2. PEA แนะนำปลั๊กไฟที่ไม่ใช้งาน ควรถอดออก เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ 


3. รู้หรือไม่ ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม มีความผิด ฐานปลอมเอกสาร


มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


4. “Tourist Police I lert u” แอปพลิเคชั่นเพื่อนเดินทาง ของนักท่องเที่ยว


5. บริการสุดปังเพื่อคนยุคใหม่ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน