ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการเก็บข้อมูลการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Transparency) ของเทศบาลตำบจันดี
  รายละเอียด :

 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พื้นที่เทศบาลตำบลจันดี จึงขอเชิญประชาชนที่มารับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลจันดี ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันดี ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันดี 1 สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ชั้น 3 


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน