ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : 21 มิถุนายน 2552 ร่วมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลจันดี ขอเชิญ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวจันดีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน
ไปใช้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 448 คน