ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลจันดี กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 397 คน