ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565
  รายละเอียด :

1.ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ในหมอพร้อม Chatbot


2.รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร

3.กรมทางหลวงเพิ่มสิทธิ์โปรวิ่งฟรี 2 เที่ยว อีก 1 แสนสิทธิ์ พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง

4.ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท

5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

6.ความรับผิดทางอาญา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน