ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565
  รายละเอียด :

1.PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี ผ่านระบบ E-Service


2.กรม สบส. ชี้ผู้ป่วยโควิด – 19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้าม รพ.เอกชน เรียกเก็บค่ารักษา

3.แนะนำสูตรวัคซีนโควิด - 19 สำหรับเด็ก 5 - 17 ปี

4.การถมดินต้องป้องกันพื้นที่ข้างเคียงอย่างไร?

5.การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล คนตกน้ำ จมน้ำ

6.กปภ. ยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน