ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563
  รายละเอียด :

1. มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19 "สู่ระยะ 3


2. ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็นป้องกันโควิด-19


3. ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ Covic-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้


4. ท่าอากาศยานไทย  ยกระดับมาตการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน


5. โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือนแนะวิธีกักตัว 14 วัน


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน