ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563
  รายละเอียด : 1.มท.อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ
2.รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
3.รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
4.ปภ.ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น
5.หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน