ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชนช่องป่า ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2563
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชนช่องป่า ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน