ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
  รายละเอียด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน