ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563
  รายละเอียด : 1.มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัส โคโรนาอย่างเข้มข้น
2.กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด
3.สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน
4.เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่น ละออง
5.รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม
6.ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน