ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563
  รายละเอียด : 1.มารู้จักและรู้หลักป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่่ 2019
2.หลักปฏิบัติป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019
3.มหาดไทยห่วงใย แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย
5.ข้อแนะนำประชาชน เก็บน้ำใช้ในภาวะภัยแล้ง
6.กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน