ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563
  รายละเอียด : #ประกาศเทศบาลตำบลจันดี
เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน