ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ปปช01 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายพรุอาใจ หมู่ที่ 5
  รายละเอียด : ประกาศ ปปช01 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายพรุอาใจ หมู่ที่ 5
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน