ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาล
  รายละเอียด : ด้วยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลจันดี ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ตำบลจันดี ได้รับทราบความต้องการของประชาชนจากการออกประชุมประชาคมในชุมชน ซึ่งประชาชนต้องการให้เทศบาลออกทำการฉีดพ่นเคมีกำจัดยุง เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน