ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  รายละเอียด : ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้พี่น้องประชาชนที่มีสุนัขและแมว ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ท่านมาแจ้งได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันดี ระหว่างวันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน