ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลจันดี
  รายละเอียด : ขอติดต่อรับแบบพิมพ์และยื่นแบบชำระภาษี ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลจันดี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน