ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลจันดีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนจันดีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ท่าน้ำเทศบาลตำบลจันดี ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน