ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2560
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ม.ค. 2560
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ม.ค. 2560
4 สรุปรายงานจัดซ์ื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ม.ค. 2560
5 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ธ.ค. 2559
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยควนกลาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 พ.ย. 2559
7 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 พ.ย. 2559
8 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 ต.ค. 2559
9 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจินดา หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 ก.ย. 2559
10 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35