ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 มี.ค. 2558
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 ก.พ. 2558
3 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ก.พ. 2558
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ม.ค. 2558
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ม.ค. 2558
6 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ม.ค. 2558
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 ธ.ค. 2557
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 ธ.ค. 2557
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 ธ.ค. 2557
10 ประกาศเทศบาลตำบลจนดี เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
39
12 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25