ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เป็นเวลา 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ส.ค. 2557
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เป็นเวลา 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ส.ค. 2557
3 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ส.ค. 2557
4 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงส้วมสาธารณะ(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 ก.ค. 2557
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ คสล. ระหว่างถนนจันดีพัฒนา 1 - ถนนจันดีพัฒนา 2 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 ก.ค. 2557
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 ก.ค. 2557
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ คสล. ระหว่างถนนจันดีพัฒนา 1 - ถนนจันดีพัฒนา 2 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 ก.ค. 2557
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงส้วมสาธารณะ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ก.ค. 2557
9 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.ค. 2557
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22