ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 พ.ค. 2558
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 พ.ค. 2558
3 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 พ.ค. 2558
4 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 เม.ย. 2558
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 เม.ย. 2558
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมไหล่ทาง ส.ก.ย. - บ้านนายาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 เม.ย. 2558
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 เม.ย. 2558
8 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 เม.ย. 2558
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
13
31 มี.ค. 2558
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมไหล่ทาง สาย สกย. - บ้านนายาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26