ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางพร้อมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 พ.ค. 2560
2 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประสงค์-บรรจบสายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 พ.ค. 2560
3 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณหลังบ้านนายสมคิด ฮั่นวิวัฒน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 พ.ค. 2560
4 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 พ.ค. 2560
5 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประสงค์-บรรจบถนนสายคอลงสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 เม.ย. 2560
6 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางพร้อมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 เม.ย. 2560
7 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 เม.ย. 2560
8 ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 มี.ค. 2560
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ม.ค. 2560
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33