ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 เม.ย. 2558
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 เม.ย. 2558
3 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมไหล่ทาง ส.ก.ย. - บ้านนายาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 เม.ย. 2558
4 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 เม.ย. 2558
5 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 เม.ย. 2558
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 มี.ค. 2558
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมไหล่ทาง สาย สกย. - บ้านนายาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 มี.ค. 2558
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมไหล่ทาง สาย สกย.-นายาว ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 มี.ค. 2558
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 มี.ค. 2558
10 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26