ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 ต.ค. 2557
2 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 ต.ค. 2557
3 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ต.ค. 2557
4 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสร้าง ซอยหมอบุตร หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ก.ย. 2557
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 ก.ย. 2557
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2557
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2557
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ก.ย. 2557
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนจันดี-ฉวาง สี่แยกวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ก.ย. 2557
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23