ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ก.ย. 2557
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ก.ย. 2557
3 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 ก.ย. 2557
4 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ก.ย. 2557
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาสร้าง ซอยหมอบุตร หมู่ที่ 2 ต.จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ก.ย. 2557
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนจันดี-ฉวาง สี่แยกวังทอง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ก.ย. 2557
7 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ก.ย. 2557
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เป็นเวลา 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ส.ค. 2557
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เป็นเวลา 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 ส.ค. 2557
10 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22