ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ก.ค. 2557
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ คสล. ระหว่างถนนจันดีพัฒนา 1 - ถนนจันดีพัฒนา 2 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ก.ค. 2557
3 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงส้วมสาธารณะ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ก.ค. 2557
4 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.ค. 2557
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 มิ.ย. 2557
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 มิ.ย. 2557
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสถานธรรมฉือฮุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 มิ.ย. 2557
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ คสล.ระหว่างถนนจันดีพัฒนา 1 - ถนนจันดีพัฒนา 2 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 มิ.ย. 2557
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงส้วมสาธารณะ หมู่ที่ 4ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
34
03 มิ.ย. 2557
10 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21