ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ต.ค. 2559
2 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจินดา หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ก.ย. 2559
3 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 ก.ย. 2559
4 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงตลาดชุมชนช่องป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ก.ย. 2559
5 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจินดา หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ก.ย. 2559
6 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ก.ย. 2559
7 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมคลองสำโรง-นาสร้าง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ก.ย. 2559
8 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ก.ย. 2559
9 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายจินดา หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.ย. 2559
10 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงตลาดชุมชนช่องป่า หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34