ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงตลาดชุมชนช่องป่า หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 ส.ค. 2559
2 สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ส.ค. 2559
3 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 ส.ค. 2559
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 ส.ค. 2559
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดชุมชนช่องป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ส.ค. 2559
6 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ส.ค. 2559
7 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ก.ค. 2559
8 ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 มิ.ย. 2559
9 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 มิ.ย. 2559
10 สอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 3,4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33