ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 เม.ย. 2557
2 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 เม.ย. 2557
3 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
31 มี.ค. 2557
4 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 มี.ค. 2557
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายจันดี-หลักช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 มี.ค. 2557
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 มี.ค. 2557
7 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 มี.ค. 2557
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจันดีอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 ก.พ. 2557
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ก.พ. 2557
10 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20