ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ม.ค. 2558
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ม.ค. 2558
3 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ม.ค. 2558
4 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ธ.ค. 2557
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 ธ.ค. 2557
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 ธ.ค. 2557
7 ประกาศเทศบาลตำบลจนดี เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
25
12 ธ.ค. 2557
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ธ.ค. 2557
9 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ธ.ค. 2557
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25