ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 3,4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
19 พ.ค. 2559
2 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่3,4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 พ.ค. 2559
3 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 พ.ค. 2559
4 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 เม.ย. 2559
5 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 เม.ย. 2559
6 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 มี.ค. 2559
7 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 มี.ค. 2559
8 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 มี.ค. 2559
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 มี.ค. 2559
10 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32