ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ ชนิดอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ส.ค. 2558
2 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ส.ค. 2558
3 ประกาศเทมศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1803 ของเทศบาบลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ก.ค. 2558
4 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ในรอบเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ก.ค. 2558
5 ประกาศเทมศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ก.ค. 2558
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายนาสร้าง(บ่อยาว) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ก.ค. 2558
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ก.ค. 2558
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1803 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 มิ.ย. 2558
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 มิ.ย. 2558
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน สายนาสร้าง(บ่อยาว) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28