ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 ธ.ค. 2557
2 ประกาศเทศบาลตำบลจนดี เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ธ.ค. 2557
3 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ธ.ค. 2557
4 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ธ.ค. 2557
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 พ.ย. 2557
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้งวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 พ.ย. 2557
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 พ.ย. 2557
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 พ.ย. 2557
9 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 พ.ย. 2557
10 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24