ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมไหล่ทาง สาย สกย. - บ้านนายาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 มี.ค. 2558
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมไหล่ทาง สาย สกย.-นายาว ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 มี.ค. 2558
3 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
16 มี.ค. 2558
4 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 มี.ค. 2558
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ก.พ. 2558
6 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ก.พ. 2558
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ม.ค. 2558
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายจันดี-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
28
14 ม.ค. 2558
9 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ม.ค. 2558
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26