ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 พ.ย. 2557
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้งวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 พ.ย. 2557
3 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 พ.ย. 2557
4 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 พ.ย. 2557
5 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 พ.ย. 2557
6 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 พ.ย. 2557
7 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 พ.ย. 2557
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 ต.ค. 2557
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 ต.ค. 2557
10 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24