ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ก.ค. 2559
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจินดา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 มิ.ย. 2559
3 ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 มิ.ย. 2559
4 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 มิ.ย. 2559
5 สอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 3,4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 พ.ค. 2559
6 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่3,4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
17 พ.ค. 2559
7 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 พ.ค. 2559
8 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
25
12 เม.ย. 2559
9 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 เม.ย. 2559
10 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32