ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 มี.ค. 2560
2 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 มี.ค. 2559
3 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 มี.ค. 2559
4 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 มี.ค. 2559
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 มี.ค. 2559
6 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 มี.ค. 2559
7 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเกาะค่างขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ก.พ. 2559
8 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองสูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 ก.พ. 2559
9 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ก.พ. 2559
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเกาะค่างขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32