ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ก.พ. 2559
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเกาะค่างขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 ม.ค. 2559
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองสูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 ม.ค. 2559
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ม.ค. 2559
5 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ม.ค. 2559
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ธ.ค. 2558
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ธ.ค. 2558
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ธ.ค. 2558
9 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ธ.ค. 2558
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31