ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 พ.ย. 2558
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 พ.ย. 2558
3 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อพักคูระบายน้ำจากประปาเก่า ถึงช่วงตลาดศุกร์ บริเวณที่ดินวัดจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ต.ค. 2558
4 ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำและบ่อพัก ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่(หลังสถานีรถไฟ) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ต.ค. 2558
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ต.ค. 2558
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ต.ค. 2558
7 สรุปผลการพิจารณา การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2558
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-2032 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2558
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาคูระบายน้ำและบ่อพัก ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่(หลังสถานีรถไฟ) หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ก.ย. 2558
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักคูระบายน้ำ จากประปาเก่า ถึงช่วงตลาดศุกร์ บริเวณที่ดินวัดจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30